Van aanvraag naar oplevering

Collectief

Ecotec Solar heeft een gedegen ervaring met het leveren en installeren van zonnepanelen voor inkoopcollectieven bij gemeentes en coöperaties. Kern hierbij is communicatie met zowel het inkoopcollectief als de eindgebruiker zoals:

  • Het gehele plan van aanpak
  • Voorlichtingsavonden
  • Nieuwsbrieven
  • Informatie over veiligheid en risico
  • Individuele inventarisatie van wensen en mogelijkheden bij woningopname
  • Heldere afstemming over vervolgactie na woningopname