Bedrijven

Ook voor bedrijven en instellingen geldt dat in nagenoeg alle gevallen het rendabel is om duurzame zonne-energie op te wekken. Ecotec Solar heeft vele grootschalige zonnepanelenprojecten gerealiseerd waarbij gebruik is gemaakt van de SDE+ subsidie. Met deze subsidie wordt een investering in zonnepanelen voor bedrijven en instellingen nog aantrekkelijker én wordt de terugverdientijd aanzienlijk verkleind! U leest meer over deze subsidie en het proces van aanvraag naar oplevering via onze aanpak / bedrijven.