+31 88 2054 100 advies@ecotecsolar.eu

De rijksoverheid heeft tot een aantal jaar geleden de aanschaf van zonnepanelen gesubsidieerd. Dit financiële steuntje in de rug is gestopt. In vergelijking tot tien jaar geleden is de kwaliteit van de panelen enorm toegenomen, terwijl de aanschafprijs steeds verder daalde. Daarmee werd het voor steeds meer mensen financieel haalbaar om een zonne-installatie op het dak te laten leggen.

Toch zijn niet alle stimulerende initiatieven vanuit overheden gestopt. Het doel van de overheid is om in Nederland vóór 2050 een ‘duurzaam energiesysteem’ op te bouwen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk gebruik moeten gaan maken van duurzame energiebronnen. Zonnepanelen zijn daar een voorbeeld van.

Om dit doel te behalen, wil de overheid investeringen van particulieren en bedrijven blijven stimuleren. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden.

Zonnepanelen subsidie particulieren

Hoewel de centrale overheid gestopt is met de subsidies op de aanschaf van zonnepanelen (btw-teruggave uitgezonderd), zijn er bij een aantal gemeenten nog steeds mogelijkheden om particulieren hiermee te helpen. Het gaat om regionale of lokale initiatieven om uw huis energiezuiniger te maken of om u te stimuleren hierin te investeren. U kunt zelf nagaan wat voor u van toepassing is op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) of Verbeter je Huis.

Btw terugvragen

Over de zonne-installatie die u aanschaft, berekent uw installateur 21% btw. U heeft het recht om deze btw terug te vorderen bij de Belastingdienst. Daar zitten een paar voorwaarden aan verbonden. Een daarvan is dat u de aanvraag binnen 6 maanden na de factuurdatum voltooit. Hoe het precies werkt, leest u in het artikel ‘Btw teruggave zonnepanelen. Zo werkt het!’.

SDE++

SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het is bedoeld voor bedrijven en non-profitinstellingen (binnen de sectoren industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en gebouwen) die willen investeren in het terugdringen van de CO2-uitstoot en bijdragen aan de productie van duurzame energie.

Jaarlijks stelt de overheid een budget beschikbaar. U krijgt de subsidie als de installatie in gebruik genomen is. De hoogte van de subsidie hangt af van de categorie en de toegepaste techniek. Er zit een maximumbedrag aan vast, maar u kunt ook minder subsidie aanvragen. Wanneer u met uw organisatie zonnepanelen overweegt, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Meer informatie over de procedure en de voorwaarden vindt u op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Salderen

Tot slot heeft u vast wel eens van de term salderen gehoord. Salderen betekent dat u voor het overschot aan zonne-energie die u levert aan uw energieleverancier dezelfde prijs krijgt als wanneer u stroom moet inkopen. Normaal gezien is de inkoopprijs van de energieleverancier natuurlijk lager dan de consumentenprijs. Het verschil vergoedt de overheid tot 1 januari 2023 voor de volle 100%. Na die datum wil de overheid deze vergoeding met 9% per jaar afbouwen.

Wij vinden echter niet dat deze maatregel een prominente plaats verdient op het lijstje van subsidiemogelijkheden, omdat het niet over de aanschafwaarde van zonnepanelen gaat. Bovendien is de salderingsregeling een aflopende zaak. Lees voor meer informatie op onze pagina ‘Salderen’.

Meer weten?

Als leverancier en installateur van zonnepanelen helpt Ecotec Solar u met onderzoek naar de mogelijkheden voor subsidies in uw situatie. Ook na de installatie helpen we u verder. Zo stellen we u een handleiding beschikbaar voor het terugvragen van de 21% btw en helpen we organisaties met het inschrijven voor de SDE++ regeling.

Heeft u direct een vraag over zonnepanelen en subsidie? Stel hem gerust. We helpen u graag.