Saldering zonnepanelen: verrekenen van geleverde energie met verbruikte energie

De saldering van uw zonnepanelen is het verschil tussen de energie die u koopt bij uw energieleverancier en de energie die u teruglevert via uw zonne-installatie. De overheid wil investeringen in zonne-energie stimuleren. Daarom krijgt u subsidie. Tot 1 januari 2023 blijft deze salderingsregeling van kracht, daarna wordt de regeling in stappen afgebouwd.

Hoe werkt de salderingsregeling voor zonnepanelen?

De energie opgewekt met uw zonnepanelen gebruikt u zelf. Heeft u meer energie nodig dan uw panelen hebben opgewekt, dan levert uw energieleverancier u automatisch extra energie. Verbruikt u minder energie dan uw zonnepalen hebben opgewekt, dan levert het systeem uw overschot automatisch aan uw energieleverancier.

Op jaarbasis streept de energieleverancier de door u geleverde energie tegen de door u ingekochte energie weg. Dat is salderen.

Vergoeding voor terugleveren

In werkelijkheid is de prijs die u aan uw energieleverancier betaalt voor ingekochte energie hoger dan de prijs die u van de energieleverancier krijgt voor het eventuele overschot dat u levert. Dat komt omdat de energieleverancier zijn prijs verhoogt met onder andere belasting en overheidsheffingen, administratiekosten en een winstmarge. Bij teruglevering aan uw energieleverancier betaalt hij u tot 1 januari 2023 de ‘netto inkoopsprijs’ verhoogd met de subsidie die de overheid bijlegt over het verschil tussen deze twee prijzen (de saldering).

Rekenvoorbeeld bij energietekort
Uw 10 zonnepanelen leveren 3230 kWh in een jaar. Tijdens de zonuren heeft u direct 1400 kWh gebruikt. De overige 1830 kWh levert u aan het elektriciteitsnet. Uw verbruik via de elektriciteitsleverancier gedurende het jaar is 2500 kWh. Over het verschil van 670 kWh (2500 kWh minus 1830 kWh) betaalt u € 0,23 per kWh.

Rekenvoorbeeld bij energieoverschot
Uw 10 zonnepanelen leveren elk jaar 3230 kWh. Uw directe verbruik is 500 kWh. De overige 2730 kWh levert u terug aan het elektriciteitsnet. Uw jaarverbruik via de elektriciteitsleverancier is 2500 kWh. Van de 2730 kWh wordt 2500 kWh gesaldeerd. Voor de resterende 230 kWh ontvangt u van uw energieleverancier een vergoeding die gelijk is aan de netto energieprijs.

Ecotec Solar hanteert voor de berekeningen voor woningen en MKB de marktconforme (2020) gemiddelde kale energieprijs van € 0,07 bij teruglevering en € 0,23 bij inkoop voor de particuliere markt. De werkelijke prijzen hangen af van uw energieleverancier.

Laat u tijdens een persoonlijk gesprek adviseren over de berekening die voor u van toepassing is. Heeft u nog vragen over saldering, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak

Tijdens een persoonlijk gesprek leggen we u precies uit waar een installatie van zonnepanelen uit bestaat en wat het u oplevert. Uiteraard heeft u voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen. Maak vandaag nog een afspraak. We helpen u graag.